Internationaal Fiscaal

Home 9 Internationaal Fiscaal

De specialist in internationaal belastingadvies.

Internationale fiscale wetgeving is complex en bedrijven hebben professionele hulp nodig om ervoor te zorgen dat ze aan alle plaatselijke en internationale wetgeving voldoen. Elfrink ten Bokum is gespecialiseerd in internationale fiscale wetgeving en wij kunnen u helpen bij het regelen van belastingen op een efficiënte en effectieve manier. Wij werken zowel voor particulieren als ondernemers/bedrijven.

Aangifte inkomstenbelasting bij emigratie (M-biljet)

Na een emigratie vanuit Nederland dient u in Nederland een zogenaamd M-biljet in te leveren. Hierbij komt onder andere de vraag naar voren of u moet kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Voor die keuze is het van belang in welk land uw inkomen wordt belast. In de onderlinge belastingverdragen is bepaald welk land over welke inkomsten mag heffen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u adviseren inzake de toepassing van de belastingverdragen.

Aanvraag 30 % regeling

Mocht u vanuit het buitenland in Nederland komen werken, dan kan u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de 30 % regeling. Uw werkgever mag dan 30 % van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij verstrekken. U kan de regeling pas toepassen nadat u hiervoor een beschikking heeft van de Belastingdienst.

Salary split berekening

Indien u werkzaam bent in verschillende landen, dan kan u te maken krijgen met zogenaamde salary split. Bij een salary split wordt uw salaris in verschillende landen belast. Afhankelijk van uw situatie kan dit een belastingvoordeel opleveren. Wij kunnen voor u een salary split berekening opstellen.

Begeleiding bij het samenstellen van de Duitse aangifte inkomstenbelasting

Wordt een deel van uw inkomen in Duitsland belast, dan dient u deze inkomsten in Duitsland aan te geven. De Duitse aangifte kunnen wij voor u verzorgen. Door onze opgedane ervaring bij de Duitse Steuerberater weten wij welke informatie relevant is voor het opstellen van de Duitse aangifte inkomstenbelasting. We hebben nauw contact met meerdere Duitse Steuerberaters. Daarnaast kunnen wij voor u de Duitse aangifte controleren en vergelijken met de Nederlandse aangifte. Zo kunt u er zeker van zijn dat u geen dubbele belasting betaald.

Aanvraag vrijstelling inhouding loonbelasting / premie volksverzekeringen

Mocht uw pensioen / uitkering in het buitenland worden belast, dan heeft Nederland hierover geen heffingsrecht meer. Wij kunnen voor u de vrijstelling inhouding van loonbelasting aanvragen. Met deze vrijstelling zal uw pensioen zonder inhouding van loonbelasting aan u worden uitbetaald.

Opgaaf wereldinkomen

Woont u in het buitenland dan kan het zijn dat u jaarlijks ook een opgaaf wereldinkomen moet indienen. Het vastgestelde wereldinkomen wordt onder meer gebruikt door het CAK om de bijdragen voor ziektekostenverzekering en Wet langdurige zorg vast te stellen. De hoogte van deze bijdragen is afhankelijk van uw woonland.

Samenstellen aangifte inkomstenbelasting voor in buitenland woonachtige personen (C-biljet)

Woont u buiten Nederland dan kan u, onder bepaalde voorwaarden, de hypotheekrente van de in het buitenland gelegen eigen woning aftrekken en heeft u wellicht recht op een hoger bedrag aan heffingskorting. Ook krijgt u wellicht te maken met de vraag: Welke gevolgen hebben de zogenoemde terugploeg- en inhaalregeling voor mij?

Samenstellen aangifte inkomstenbelasting

Zowel voor de ondernemer als particulier kunnen wij voor u de aangifte inkomstenbelasting samenstellen. Hierbij is het van groot belang dat alle mogelijke aftrekposten worden meegenomen.

Hulp nodig bij internationaal belastingadvies?

Kies dan voor Elfrink ten Bokum uit Hengelo. Wij bieden een professionele service, waarmee u uw belastingen efficiënt en effectief kunt regelen. Neem contact met ons op voor meer informatie en laat uw financiële zorgen achter u!